شعری منسوب به شهيد حاج عبدالله رودکی

این شعر را فرزند شهید رودکی داد و گفت که پدرش سروده است. فکر کنم امروز خیلی به حال و روزمان بخورد. البته متن کامل آن را در آینده برایتان خواهم نوشت.

ای آب نــدیـــده آبــی شـــده هــا
بی جبهه و جنگ انقلابی شده ها
مـدیـون شــب حمله جـــانبازانـیـد
ای بر سر سفره آفتابـی شده ها!

/ 0 نظر / 37 بازدید