چه کنم با دل تنها ...

شايد اين بدترين نفرين شهدا در برابر کم کاری های ما باشد که، بمانیم و امروز پررو و جسور، خاطرات آنها را جلوی ذهن بياوريم و بازگو کنيم.
از همان شب چهارم اسفند 58 تا امروز، با اين خاطره شهيد بهشتی خيلی سوختم. مخصوصا که طی ۲۸ سال گذشته کسی – بخصوص نشریات مثلا ارزشی -  حاضر به چاپ آن نمی شد.
تلخ تر این بود که می گفتند:

- ذکر اين خاطره به شخصيت شهید بهشتی لطمه می زند!

کاش می گفتند:

"تو دروغ می گويی."

ولی اين حرف را نمی زدند که گفتن از صبر علی وار آن سيدمظلوم، و هتاکی و پستی منافقان، به شخصیت عظیم آن بزرگوار ضربه می زند.
هر آن چه بود، نمی دانم چه شد که دل را به دریا زدم و این خاطره را که بخش کوچکی از مجموعه خاطراتم از سال های 1356 تا 1369 (چادر وحدت) بود، این جا نوشتم.

امید که تا زنده ام منتشر شود.

شما هم دعا کنید.

/ 0 نظر / 10 بازدید