کجایند مردان بی ادعا...

کجایند مردان بی ادعا...

werwr_(75).jpg

تابستان ۱۳۶۴ - روبروی پادگان دوکوهه - گردان شهادت

از راست به چپ ایستاده:

۱ - شهید یوسف محمدی ۴ - شهید مهدی قیداری ۶ - شهید علی زنگنه

۸ - شهید حسین کریمی ۹ - شهید سیدعلی موسیوند ۱۰ - شهید خسرو مبرا

نفر اول سمت چپ نشسته: وامانده قافله

/ 0 نظر / 29 بازدید