# وصیتنامه

مــی خواستــم بـزرگ بشـــم

مــی خواستــم بـزرگ بشـــمدرس بخــونــممهنــدس بشـــمخاکمــــو آبــاد کنـــمزن بگیــــرممادر و پــدرمــو ببــــرم کربــلادختـــرمـــو بـزرگــ کنــــم ببـــرمــش پارکــتو راه مــدرسه با ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 39 بازدید