اين‌ گونه‌ خاطره‌ بنويسيم‌

با توجه‌ به‌ اينكه‌ خاطره‌ بخصوص‌ در هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌، ازمستندترين‌ مطالب‌ درباره رويدادهاووقايع‌،خاصه‌ جنگهاست‌، وبه‌ لحاظ‌اينكه‌ خاطرات‌ وخطرات‌ رزمندگان‌ اسلام‌،صحنه‌هاي‌ جالب‌ وفراموش‌ناشدني‌ به‌ تاريخ‌ ارائه‌ داده‌ ومي‌دهد،بايد هر چه‌ بيشتر بدان‌ پرداخت‌ودرنگارش‌ آن‌ صحنه‌ها،دقت‌ لازم‌ را به‌ خرج‌ داد تا خاطرات‌ ازسطح‌ واقعي‌واستنادي‌ خودتنزل‌ نكنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

براي‌ اين‌ منظور وبه‌ جهت‌ اينكه‌ بيشترين‌ تأكيد ما بر خاطرات‌ است‌و خواسته‌ نسل‌ جوان‌ نيز بيشتر به‌ اين‌ سو مي‌ چرخد،بر آن‌ شدم‌ تا بخشي‌از بايدها و نبايدها در نگارش‌ خاطرات‌ را براي‌ آشنايي‌ هر چه‌ بيشتر و بهترشما منتشر سازم‌. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ اين‌ قواعد فقط‌ نظرات‌ و تجربيات‌يكي‌ از نويسندگان‌ دفاع‌ مقدس‌ مي‌باشد و چه‌ بسا در بعضي‌ موارداشكالاتي‌ نيز داشته‌ باشد، ولي‌ فقط‌ براي‌ راهنمايي‌ اوليه‌ شما عزيزان‌تقديم‌ مي‌شود تا حداقل‌ قدمهاي‌ اوليه‌ اين‌ امر را به‌ صورت‌ مطلوبتربرداريد.

اين‌ نكته‌ را بايد متذكر شد كه‌ رعايت‌ اين‌ موارد نه‌ فقط‌ در موردخاطرات‌ دفاع‌ مقدس‌ و رزمندگان‌، كه‌ براي‌ همه‌ عزيزان‌ اثر بخش‌مي‌باشد؛ در نگارش‌ خاطرات‌ سفر و اردوهاي‌ زيارتي‌ مناطق‌ جنگي‌،زندگي‌ شهداي‌ محل‌ و امثالهم‌ نيز مي‌توان‌ اين‌ عناوين‌ را بكاربردو ثمرگرفت‌.

براي‌ شروع‌ بيان‌ و نگارش‌ خاطرات‌ مي‌توانيد به‌ آلبومهاي‌ عكس‌شخصي‌ خود مراجعه‌ كنيد؛ چراكه‌ هر عكس‌ در درون‌ خود دنيايي‌ خاطره‌نهفته‌ دارد. با دقت‌ و توجه‌ به‌ هر عكسي‌، مي‌توانيد حتي‌المقدور خاطرة‌مربوط‌ به‌ آن‌ را بنگاريد و سپس‌ آنها را در كنار هم‌ قرار دهيد و با رعايت‌روال‌ زماني‌، مجموعه‌اي‌ زيبا از خاطرات‌ خويش‌ فراهم‌ آوريد.

 

آنچه‌ بايد رعايت‌ شود:

1ـ تا حد ممكن‌ نوشته‌ روان‌ و ساده‌ باشد و از بكار بردن‌ جملات‌ وكلمات‌ سنگين‌ پرهيز شود. بگذاريد هر چه‌ به‌ ذهنتان‌ مي‌رسد بر صفحه‌كاغذ نقش‌ بندد.

2ـ به‌ هيچ‌ وجه‌ سعي‌ نكنيد اداي‌ نويسندگان‌ بزرگ‌ و رمان‌ نويسها رادر بياوريد. الگو برداري‌ و فراگيري‌ تكنيك‌، فنون‌ نگارش‌ از بزرگان‌ ادب‌امري‌ است‌ نكو، ولي‌ نوشته‌هاي‌ آنان‌ را جلو چشم‌ قراردادن‌ و براي‌خاطرات‌ خود دنبال‌ قالب‌ گشتن‌، كار صحيحي‌ نيست‌.

3ـ ترتيب‌ زماني‌ خاطرات‌، حداقل‌ در حد ماه‌ و يا فصل‌ حفظ‌ گردد وهر ماجرا در جاي‌ خود عنوان‌ شود.

4ـ حتي‌الامكان‌ روز و ساعت‌ هر واقعه‌ ذكر شود.

5ـ مكانهايي‌ چون‌ خاكريز، سنگر، قله‌ها، ارتفاعات‌ و... تا آنجا كه‌ممكن‌ است‌ شرح‌ داده‌ و توصيف‌ شود.

6- اسامي‌ كامل‌ شهدا،نحوة‌ شهادت‌،افراد ومسئوليتهايشان‌حتما"ذكر شود .

7- اسامي‌، خطوط‌ وموقعيتها-بخصوص‌ عناوين‌ ابداعي‌ و رايج‌درزمان‌ جنگ‌ -ذكر شود.

8ـ از بكار بردن‌ جملات‌ و عبارات‌ شعاري‌ ودهان‌ پركن‌ پرهيز شود.

9ـ هر خاطره‌ آغاز وپايان‌ مشخصي‌ داشته‌ باشد .آغاز خاطره‌مي‌تواندچگونگي‌ نقش‌ بستن‌ فكر رفتن‌ به‌ جبهه‌ در ذهن‌ باشد وپايان‌ آن‌نيز عمليات‌ وبازگشت‌ به‌ شهر .

10ـ از كلي‌ گويي‌ به‌ شدت‌ پرهيز شود وهمه‌ ماجرابه‌ طوركامل‌ و جزءبه‌ جزء بيان‌ شود.

11- حتي‌الامكان‌ از قالب‌ داستان‌، رمان‌ و امثالهم‌ براي‌ بيان‌ خاطره‌استفاده‌ نشود، تا خاطره‌ بر اخلاص‌ و نابي‌ خود باقي‌ بماند.

12ـ از بكار بردن‌ توضيحات‌ اضافي‌ كه‌ ربطي‌ به‌ ماجرا ندارد و خاطره‌را از مسير خود خارج‌ مي‌سازد، خودداري‌ شود.

13ـ حالتهاي‌ شاد، حزن‌انگيز، هراس‌، ترس‌ و شجاعت‌ به‌ بهترين‌ وواقعي‌ترين‌ وجه‌ و در جاي‌ خود بيان‌ شود.

14ـ كليه‌ وقايع‌ پيش‌ آمده‌ اعم‌ از پيشروي‌، عقب‌ نشيني‌، ركود جبهه‌و... شرح‌ داده‌ شود.

15ـ روحيه‌ و گفته‌هاي‌ شهيدان‌ در ساعات‌ و لحظات‌ آخر به‌ طوركامل‌ و با حفظ‌ امانت‌ ذكر شود. گفته‌هاي‌ شهدا داخل‌ گيومه‌«» نوشته‌ شود.

16ـ روحيات‌ خود و رزمندگان‌ در حين‌ عمليات‌ بيان‌ شود.

17ـ احساسات‌ خود و رزمندگان‌ در لحظات‌ اصابت‌ تركش‌، استنشاق‌و مسموميت‌ گاز شيميايي‌، عقب‌نشيني‌، پيشروي‌، فتح‌ و... بيان‌ شود.

18ـ بر خورد خانواده‌ دربارة‌ اعزام‌ به‌ جبهه‌ و مجروحيت‌ كاملاً ذكرشود.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید