آثار داودآبادی در نمایشگاه کتاب

این روزها که نمایشگاه کتاب در مصلای امام خمینی تهران برپاست، سعی دارم با حضور در غرفه های ارائه دهنده آثارم، در خدمت دوستان عزیز باشم.
غالبا از ساعت 10 صبح تا 7 بعدازظهر در این غرفه ها هستم:موسسه فرهنگی شهید احمد کاظمی: سالن شبستان، راهروی 20 غرفه 1
کتاب های:
"دیدم که جانم می رود"، "نامزد خوشگل من"، "تبسم های جبهه"، "تفحص"نشر یازهرا (س): سالن شبستان، راهروی 2 غرفه 8
کتاب های: "چادر وحدت"، شهید بعدازظهر"، آسمان زیر خاک"، عقل درخشان"، آن که فهمید، آن که نفهمید"، "سید عزیز"

/ 0 نظر / 168 بازدید