پست های ارسال شده در مهر سال 1388

بچه هایی که پدر خود را گم کردند!

خوش دارم گمنام و تنها باشم تا در غوغای کشمکش های پوچ مدفون نشوم.                                                                         شهید مصطفی چمران این روزها، کسانی که ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 36 بازدید