پست های ارسال شده در مهر سال 1382

اين‌ گونه‌ خاطره‌ بنويسيم‌

با توجه‌ به‌ اينكه‌ خاطره‌ بخصوص‌ در هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌، ازمستندترين‌ مطالب‌ درباره رويدادهاووقايع‌،خاصه‌ جنگهاست‌، وبه‌ لحاظ‌اينكه‌ خاطرات‌ وخطرات‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید