۲۲ سال پيش در چنين روزهايی ...

این تنگی نفس که در قفس می کشیم ما
کفران نعمتی است که در باغ کرده ایم

rajabi_-_9.jpg

این هم عاشقانه ترین عکس زندگی من:
شهیدحسین رجبی - شهید عباس دائم الحضور
حمید داودآبادی
شهید مجید عتیقی - شهید سعید طوقانی
زمستان ۱۳۶۳ - پادگان دوکوهه

/ 0 نظر / 6 بازدید