تصاویر اختصاصی از شهید علی حسان اللقیس

تصاویر اختصاصی از کودکیهای شهید علی حسان اللقیس

فرزند سردار دلیر و شهید حاج حسان اللقیس

عاشورای 1374 - لبنان، بعلبک

http://davodabadi.persiangig.com/1-ali%20lakis.jpg

 

http://davodabadi.persiangig.com/1-ali%20lakis2.jpg

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
شهادتم آرزوست...

لبیک یا حسین... زیارت شهید مصطفی کاظم زاده با عنایتشون و هدایت شما روزیمومن شد. التماس دعا.