تیتر هاآرتض پس از ترور فرمانده مقاومت

یک روزنامه صهیونیستی با انتشار خبری به ترور "حسان اللقیس" فرمانده حزب الله لبنان در بیروت واکنش نشان داد.
 به نقل از پایگاه لبنانی العهد، روزنامه صهیونیستی هاآرتض در واکنش به ترور فرمانده حزب الله لبنان نوشت:
"اللقیس در واقع مغز متفکری بود که مسئولیتی مشابه رئیس بخش پژوهش و تحقیقات ارتش اسرائیل را در حزب الله لبنان داشت."

هاآرتض همچنین این عملیات تروریستی را دومین عملیات بزرگ تروریستی علیه مقاومت پس از ترور "عماد مغنیه" دانسته است.
این روزنامه در اخبر مذکور به برخی سوابق اللقیس اشاره کرد که در آن رگه هایی از ابراز خرسندی صهیونیستها از ترور فرمانده حزب الله لبنان دیده می شود.

/ 1 نظر / 10 بازدید
من وبابای شهیدم

"بسم الله الرحمن الرحیم" مااراده کردیم که مستضعفین زمین را وارثان واقعی زمین گردانیم "قرآن کریم" آنچه که مرا برآن داشت،دست به این یاداشت نامه بزنم و از خلاصه جریاناتی که در گوشه ای از سرزمین اسلامیمان میگذرد برروی کاغذ بیاورم،رنج و محرومیت بیش از حد این عزیزان کرد است که هم در دوران شاه وهم در دوران حکومت اسلامی گروهگهای آمریکایی "دمکراتی ،کوموله ،فدائی،و.... بعثهای خائن" روزگار خوشی برای آنها نگذاشتند. آنچه نصیب آنان در این قرن بود،جز ستم و زور وبدبختی چیزی نبود. خدایا مرا در زندگی فقیر بدار فقیر بمیران ودر صف فقیران محشور بدار. کردستان-نودشه 1360/5/30 شهید جعفر رضایی